Historia powstania świetlicyProjekt powstania Świetlicy w 2000 roku zainicjowal ks. Stanislaw Gładysz TChr z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. Doprowadził budowę do końca. W lutym 2001 roku, w czasie ferii zimowych, Świetlica przyjęła pierwszych podopiecznych. Tego samego roku pierwszy dyrektor Świetlicy i jej założyciel - ks. Stanislaw Gładysz TChr - został przeniesiony na inną placówkę.
 
     Opiekę nad Świetlicą przejął ks. Jerzy Molewski z tego samego zgromadzenia (Chrystusowców), opiekował się placówką przez dwa lata. Z jego inicjatywy powstało przedszkole przy Świetlicy, które ma na celu pomoc rodzicom w wychowaniu dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 
     Był pomysłodawcą wielu atrakcji dla dzieci, jego pomysł ,,Marsz dla Jezusa” spotkał się z ogromnym odzewem ze strony dzieci i młodzieży. Mimo że ks. Jerzy został przeniesiony (na Ukrainę) marsz odbywa się nadal w ostatnią niedziele przed Wielkanocą.
 
     Następnym opiekunem był ks. Andrzej Totzke, zajmował stanowisko dyrektora placówki przez następne dwa lata.  Jako zapalony harcerz (był kapelanem chorągwi ZHR na województwo) powołał w parafii drużynę harcerską i zuchów. Został przeniesiony do Stanów Zjednoczonych.

     Opiekę nad Świetlicą przejął ks. Tomasz Ludwicki. Jako dyrektor prowadził placówkę przez rok, po czym został przeniesiony równiez do USA. Ks. Tomasz sprawował piecze nad chórem ,,Serduszka”.

     Przez kolejny rok pracował w Świetlicy ks. Janusz Lis wprowadzając pozytywne zmiany w naszej działalności. Od sierpnia 2008 do 31 grudnia 2010 placówką kieruje ks. Leszek Rygiewicz.   W świetlicy od samego początku jej funkcjonowania, przy prowadzeniu placówki pomaga w ramach wolontariatu p. Zofia Mirkiewicz. Od 2004r. zatrudnionym w świetlicy jest p. Grzegorz Kierod na stanowisku opiekuna–wychowawcy.

      Przedszkole prowadziły p.Wiesia, p.Danusia , p.Ania, p.Sylwia, p.Zosia, p.Maria, p.Kamila. Natomiast z najmłodszymi dziećmi pracuje obecnie p. Krysia.

© Copyright 2013 MARTECH SOFTWARE Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.