• slider dzialalnosc

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego ,,Serduszka” prowadzi działalność opiekuńczo- wychowawczą dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Od poniedziałku do piątku w godzinach 14-18.

Podopieczni mogą liczyć na wsparcie pedagogiczne, psychologiczne oraz logopedyczne.

Oferta Placówki to pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia muzyczne, informatyczne, plastyczne, teatralne oraz sportowe.
Podczas wakacji i ferii zimowych prowadzone są półkolonie w ramach rozszerzenia działalności.
Podopieczni mogą skorzystać z ciepłego posiłku.

Staramy się zająć dzieciom każdą wolną chwilę ciekawymi zajęciami. W organizowaniu zajęć szczególną uwagę zwracamy na potrzeby i oczekiwania naszych podopiecznych. Staramy się stworzyć dzieciom poczucie bezpieczeństwa i przyjazną atmosferę codziennych spotkań.