Placówka rozpoczęła działalność, jako Świetlica Środowiskowa ,,Serduszka” w 2001 roku przy ul. Kaszubskiej 20. Powstała z potrzeby wynikającej z działalności Zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowego. Placówka z racji zmieniających się przepisów prawnych dostosowywała się do potrzeb i wymogów.

Obecnie jest to Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego “Serduszka”, którą od 2011 roku kieruje Stowarzyszenie “Zrozumieć”. Swą siedzibę ma przy ul. Łokietka 22.